Güneş Enerjisi Platformu

Bu platform yenilenbilir enerjiler hakkında bilgilendirmek, fikir alışverişinde bulunmak, araştırmak ve uygulama anaçlı kurulmuştur. Bu platforma, amacı ve kapsamı dahilinde resimli veya düz makale, yazı göndermek, görüş bildirmek serbesttir. Her makale veya metin, sahibinin adıyla yayınlanacaktır. Makale ve metinler sadece uygunluğu açısından, içeriğine dokunulmadan yayınlanabilecek.

Güneş Enerjisi

Güneş, sistemimizin en büyük ısı ve ışık kaynağı. Güneşe enerjisi, dünyamızda kullanılabilecek enerji miktarının yaklaşık 10.000 katına sahiptir. Güneş enerjisini ve ışınlarını elektrik ve ısı kaynağına çevirmede kullanılmaktadır. Fotovoltaj veya fotovoltaik, halk arasında kullanılan terimler güneş enerjisi veya solar, güneş ışınlarının belirli bir teknik uygulamayla solar hücrelerinin elektrik akımına çevirmesidir. Solar hücreleri fiziksel yapıda silisyumun(Si) kimyasal bileşenlerinde oluşmaktadır. Havada serbest halde dolaşan atom ve elektronların güneş ışınlarıyla hareketlenmesiyle enerji yüklü fotonlara dönüşmesi, fotovoltaj kristal yapısına etki eden fotonlar eksi ve artı yüklü elektronlara dönüşür ve kutuplaşırlar. Yüksek enerji yüklü iki katmandan biri artı diğer ise eksi değerlidir. Her iki katman birlikteliği doğru akım verir.

Güneş ve Dünyamız

Güneşin etrafındaki dokuz gezegenden biri olan dünyamız, ışığını güneşten almaktadır. Güneş ısınlarının dünyaya 8,5 dakikada gelmesi, dünyanın yörüngesinde güneşe olan mesafeleri, kendi eksenine olan eğimi ve atmosferde havayı ısıtmasıyla, çesitli coğrafi ve yüzeysel farklılıklar da hesaba katılırsa iklimlerin oluşumuyla ekvatordan kutuplara doğru ısının düşmesi kolayca anlaşılır.
Her ne kadar doğal ortamlarda güneş ışınlarından faydalansak da, gerekti enerji ürtermekte güneş ışınlarından fayda sağlayamamaktayız.
1940larda silisyum ve germanyum gibi yarı iletkenlerin elektronikde ve fizikde ilk defa kullanılması, zaman içinde gelişen teknolojiyle birlikte, yarı iletkenlerin elektronik ve diger teknik sahada topyekün kullanılması, hızlı bir değişme getirmesine rağmen, bu değişim, fotovoltaj kristallerinin üretilmesinde gerektiği ilgiyi bulamamıştır. Yari iletkenlerin gerektiği gibi üretilmesi diğer alanlarda kullanılması fotvoltaj sahasında da kullanılması, günümüz enerji ihtiyacını belirli miktarda giderebilecek olurdu.